40082

200.000 €
Πωλείται οικόπεδο 10 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
Πωλείται οικόπεδο 10 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
revithis

40081

220.000 €
Πωλείται οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
Πωλείται οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
revithis

40078

170.000 €
Πωλείται οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων στην περιοχή Έλατα.
Πωλείται οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων στην περιοχή Έλατα.
revithis

40077

180.000 €
Πωλείται οικόπεδο 2,7 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
Πωλείται οικόπεδο 2,7 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
revithis

40076

40.000 €
Πωλείται οικόπεδο 735τ.μ. στην περιοχή Λιβάδι.
Πωλείται οικόπεδο 735τ.μ. στην περιοχή Λιβάδι.
revithis

40075

120.000 €
Πωλείται οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
Πωλείται οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
revithis

40067

40.000 €
Οικόπεδο στην περιοχή του Ζεμενού με ρεύμα-νερό. Πρόσοψη 46 μέτρα.
Οικόπεδο στην περιοχή του Ζεμενού με ρεύμα-νερό. Πρόσοψη 46 μέτρα.
revithis

40049

150.000 €
Πωλείται οικόπεδο 2 στρεμμάτων στην Αράχωβα
Πωλείται οικόπεδο 2 στρεμμάτων στην Αράχωβα
revithis

40066

150.000 €
Πωλείται οικόπεδο 3,5 στρεμμάτων στην περιοχή Έλατα.
Πωλείται οικόπεδο 3,5 στρεμμάτων στην περιοχή Έλατα.
revithis

40065

130.000 €
Πωλείται οικόπεδο 5 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
Πωλείται οικόπεδο 5 στρεμμάτων στην περιοχή Λιβάδι.
revithis

40063

100.000 €
Πωλείται οικόπεδο 981τ.μ  στην Αγόριανη.
Πωλείται οικόπεδο 981τ.μ  στην Αγόριανη.
revithis

40061

50.000 €
Πωλείται οικόπεδο 620τ.μ. στρεμμάτων στην Αγόριανη.
Πωλείται οικόπεδο 620τ.μ. στρεμμάτων στην Αγόριανη.
revithis

40060

150.000 €
Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στην Αγόριανη.
Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στην Αγόριανη.
revithis

40059

150.000 €
Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στην Αράχωβα.
Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στην Αράχωβα.
revithis

40058

150.000 €
Πωλείται οικόπεδο 5 στρεμμάτων στην Αράχωβα.
Πωλείται οικόπεδο 5 στρεμμάτων στην Αράχωβα.
revithis

40057

150.000 €
Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων στην Αράχωβα.
Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων στην Αράχωβα.
revithis

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις